ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบ CCTV พร้อมติดตั้ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวฯภูมิภาค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบ CCTV พร้อมติดตั้ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวฯภูมิภาค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)