ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าจ้างเหมาดูแลภูมมิทัศน์ (AstroPark) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าจ้างเหมาดูแลภูมมิทัศน์ (AstroPark) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)