ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบถังเก็บน้ำ ณ หอดูดาวฯ สงขลา จำนวน 1 งาน

  • พิมพ์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบถังเก็บน้ำ ณ หอดูดาวฯ สงขลา จำนวน 1 งาน