ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างสำรวจรังวัดค่าพิกัด แนวเขตที่ดิน สำรวจทำแผนที่ สำรวจค่าระดับ และเจาะสำรวจชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ว

Share

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างสำรวจรังวัดค่าพิกัด แนวเขตที่ดิน สำรวจทำแผนที่ สำรวจค่าระดับ และเจาะสำรวจชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ