ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมและขับเคลื่อนเลนส์ลดระยะสำหรับกล้องซีซีดี 4K จำนวน 1 ชุด

  • พิมพ์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมและขับเคลื่อนเลนส์ลดระยะสำหรับกล้องซีซีดี 4K จำนวน 1 ชุด