ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ และอาคารบ้านพักนักดาราศาสตร์ กม.31 จำนวน 1 รายการ

Share

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ และอาคารบ้านพักนักดาราศาสตร์ กม.31 จำนวน 1 รายการ