ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อระบบประมวลผลและระบบเก็บข้อมูลสมรรถนะสูง (High Performance Computing and data storage system) สำหรับงานวิจัยดาราศาสตร์คำนวนขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ

Share

ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อระบบประมวลผลและระบบเก็บข้อมูลสมรรถนะสูง (High Performance Computing and data storage system) สำหรับงานวิจัยดาราศาสตร์คำนวนขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ