สดร. เปิด 3 กิจกรรมทางดาราศาสตร์รับลมหนาว รับการเปิดตัว ?หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา?

Share

8 ตุลาคม 2555 - เชียงใหม่ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยสามกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในปี 2555-2556  มุ่งสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย รับการเปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา” หอดูดาวแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556

        ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผย 3 กิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทุกระดับ ทั้ง  3 กิจกรรมที่กำหนดขึ้นมีวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งระดับนักเรียน ครูผู้สอน รวมถึงประชาชนทั่วไป และหวังว่ากิจกรรมทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะช่วยจุดประกายให้คนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์ สนใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผล สำหรับกิจกรรมแรก “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” นั้นเราอยากให้เยาวชนได้มาเห็นท้องฟ้ากลางคืนที่สวยที่สุด ทัศนวิสัยดีที่สุดของประเทศ รวมถึงการได้ซึมซับความเป็นธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นอกจากนั้นแล้วการที่เยาวชนเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วย  กิจกรรมที่สอง “การอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์” เราแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน การอบรมครูขั้นต้นนั้นเราคาดหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านดาราศาสตร์และนำความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์ ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากขึ้น  ในขั้นกลางก็จะพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคทางดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และการอบรมครูขั้นสูงเรามุ่งหวังให้เกิดครุวิจัย เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัยทางดาราศาสตร์ สำหรับกิจกรรมสุดท้าย “เปิดฟ้า...ตามหาดาว” เป็นกิจกรรมดูดาวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดในช่วงที่มีฝนดาวตก โดยจะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน ณ บริเวณยอดดอยอินทนนท์พร้อมพาชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556 นี้อีกด้วย

        ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาว่า ทางสถาบันฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในเดือนมกราคม 2556 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการพิธีเปิด ถือได้ว่าหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาแห่งนี้เป็นของประชาชนชาวไทยทุกคน จึงอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจและเป็นเจ้าของหอดูดาวแห่งชาติแห่งนี้ร่วมกัน  

        สำหรับ “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ปีนี้เป็นปีที่ 6 ของการจัดค่ายฯ มีนักเรียนจาก           ทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี เพราะนอกจากจะมีโอกาสฝึกทักษะและประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการสังเกตวัตถุท้องฟ้าแล้ว การดูดาวด้วยตาเปล่า ณ บริเวณยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สามารถมองเห็นกลุ่มดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้า มองเห็นทางช้างเผือกพาดผ่านกลางฟ้าด้วยตาเปล่า ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้ว ก็นับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง กำหนดจัด ค่าย 1 ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ และ ค่าย  2  วันที่ 3-5 เมษายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ และค่ายเยาวชนคนดูดาวสัญจร วันที่ 24-25 เมษายน 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถติดตามข่าวสาร ดูรายละเอียดกำหนดการ และเงื่อนไขการสมัครที่ www.narit.or.th หรือทาง Facebook Page ค่ายเยาวชนคนดูดาว

:: ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ::

 

     ส่วนการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ในปี 2556 นี้กำหนดจัดการอบรมครูฯ ขั้นต้น 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 นครสวรรค์ วันที่ 16-18 มกราคม 2556 ครั้งที่ 2 กาฬสินธ์ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 3 จันทบุรี วันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 4 สุราษฏร์ธานี วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 11-13 มิถุนายน 2556 การอบรมครูฯขั้นกลาง อีก 1 รุ่น ในวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ และการอบรมครูฯ ขั้นสูง ในวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สามารถติดตามข่าวสารดูรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ www.narit.or.th หรือ Facebook Groups เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์

 

:: อบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ ::

 

กิจกรรมเปิดฟ้า..ตามหาดาวกำหนดจัดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556 กิจกรรมหลักในแต่ละครั้งจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น แนะนำการดูดาวอย่างง่ายๆ และการสังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่พิเศษสุดในปีนี้ได้แก่เปิดฟ้า..ตามหาดาวครั้งที่ 1 และ 2 กำหนดจัดในวันที่สามารถสังเกตฝนดาวตกลีโอนิดส์ (วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555) และฝนดาวตกเจมินิดส์ (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555) จึงนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมชมความสวยงามและความตื่นตาตื่นใจของฝนดาวตกทั้งสอง บริเวณสูงสุดยอดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดฟ้า..ตามหาดาวครั้งที่ 1 และ 2 ยังจะได้เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาพร้อมชมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556

 

กิจกรรม เปิดฟ้า..ตามหาดาวกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ 

        ครั้งที่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555(ฝนดาวตกลีโอนิดส์และครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 

                    (ฝนดาวตกเจมินิดส์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

        ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556   ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

        ครั้งที่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และครั้งที่วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th หรือ Facebook Groups และ Page สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

:: กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว ::

 

     รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในเดือนมกราคม ..2556 ที่จะถึงนี้ ก็จะเป็นวาระแห่งความภูมิใจของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจะเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมที่จะให้บริการทางวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ประชาชนและพัฒนาความร่วมมือทางดาราศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์และยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เตรียมพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในอนาคต  และในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงทาง สดร. ก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ที่หลากหลายสำหรับประชาชนทุกระดับ ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถาบันฯ

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth