สดร. เผยศักยภาพกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตรสำหรับงานวิจัย ในงานวทท 38

Share

17 ตุลาคม 2555 : เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38) หัวข้อ SCIENCES USING 2.4-METER TELESCOPE AT THE THAI NATIONAL OBSERVATORY  ห้องเชียงใหม่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ สดร. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในงานประชุมดังกล่าวด้วย

 

     การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (THE 38th CONGRESS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THAILAND) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักการประชุม คือวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติ” (Science for the Future of Mankind) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth