สดร.ร่วมยินดี

Share

29 ตุลาคม 2555 – กรุงเทพฯ  นายพลัฏฐ์  พหลโยธิน จนท.บริหารงานทั่วไปอาวุโส เป็นตัวแทน สดร. เข้าร่วมแสดงความยินกับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     2 พฤศจิกายน 2555 – กรุงเทพฯ  สดร. นำโดย รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรวัฒน์  เอื้อภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่  สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth