ประกาศผลการตัดสินการประกวด "Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์"

Share

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )

เรื่อง ผลการตัดสิน การประกวด

" Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ "