สดร. ชวนส่งผลงานภาพถ่ายร่วมประกวด หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

  • พิมพ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2561 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ หวังกระตุ้นคนไทยความสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลทาง www.NARIT.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 สิงหาคม 2561

 

        นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ คณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์จัดมายาวนานจนปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมากระแสความสนใจถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ค่อนข้างเป็นที่นิยมหมู่นักถ่ายภาพเพิ่มมากขึ้น มีการร่วมกลุ่มเปิดประเด็นพูดคุยเรื่องการถ่ายภาพดาราศาสตร์ และแชร์ผลงานผ่านโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก นับเป็นสิ่งที่ดีที่ดาราศาสตร์สามารถเข้าถึงคนไทยในอีกหลากหลายกลุ่ม ไม่เพียงแค่ในวงวิชาการ และที่สำคัญผลงานภาพถ่ายของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก การจัดประกวดในแต่ละปีจึงถือโอกาสดีที่เจ้าของผลงานจะได้ใช้เวทีนี้ในการเผยแพร่ผลงาน แสดงความสามารถรวมถึงแบ่งปันเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ผ่านภาพถ่ายของตนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้อีกด้วย

        นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ฝีมือคนไทยพัฒนาและหลากหลายมากขึ้น มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นสัญญาณที่ดีที่จะสร้างนักดาราศาสตร์สมัครเล่น สร้างความตระหนักและตื่นตัวในการเรียนรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายมากยิ่งขึ้น ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์และความสวยงามของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ บนท้องฟ้า มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งภาพที่ชนะการประกวด สดร. จะนำมาจัดทำปฏิทินดาราศาสตร์และใช้ประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ทำให้ประชาชนรับรู้ว่าดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้

        สำหรับกติกาการประกวด ผู้สมัครสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดประเภทและไม่จำกัดจำนวน โดยแบ่งประเภทการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว 2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ 3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ 4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้า 5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก  เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด

        ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 สิงหาคม 2561 รับเฉพาะผลงานภาพถ่ายในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-121268-9 ต่อ 305 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313