สดร. ชวนส่อง “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

  • พิมพ์

9 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00-22:00 น.

จุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง ได้แก่

1) เชียงใหม่ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 081-8854353

2) นครราชสีมา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สอบถามโทร. 086-4291489

3) ฉะเชิงเทรา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สอบถามโทร. 084-0882264

4) สงขลา : ลานชมวิวนางเลือก หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามโทร. 095-1450411

 

พร้อมโรงเรียนเครือข่าย 260 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้ 

1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชยนุกูล กระบี่

2 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่

3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

5 โรงเรียนพรตพิทยพัต กรุงเทพมหานคร

6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

7 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

9 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร

10 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

12 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร กาญจนบุรี

13 โรงเรียนบ้านดินโส กาญจนบุรี

14 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี

15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

16 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

17 โรงเรียนร่องคำ กาฬสินธุ์

18 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ กาฬสินธ์ุ

19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร

20 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร

21 โรงเรียนคลองลานวิทยาคม กำแพงเพชร

22 โรงเรียนบ้านวังนำขาว กำแพงเพชร

23 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร

24 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร

25 โรงเรียนโนนข่าวิทยา ขอนแก่น

26 โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น

27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

28 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา ขอนแก่น

29 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น

30 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา

31 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา

32 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) ฉะเชิงเทรา

33 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ชลบุรี

34 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชลบุรี

35 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ชลบุรี

36 โรงเรียนวัดสำนักบก ชลบุรี

37 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) ชลบุรี

38 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท

39 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

40 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ

41 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ

42 โรงเรียนภูเขียว ชัยภูมิ

43 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ

44 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ

45 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ

46 โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ

47 โรงเรียนหนองหล่มคลองเตย ชัยภูมิ

48 โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร

49 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร

50 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร

51 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย

52 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย

53 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย

54 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เชียงราย

55 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บำรุงที่ 87 เชียงราย

56 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย

57 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เชียงราย

58 โรงเรียนแกน้อยศึกษา เชียงใหม่

59 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา เชียงใหม่

60 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล เชียงใหม่

61 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

62 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่

63 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

64 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร เชียงใหม่

65 โรงเรียนบ้านม่วงชุม เชียงใหม่

66 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น เชียงใหม่

67 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่

68 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่

69 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง เชียงใหม่

70 โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่

71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่

72 โรงเรียนบ้านดง เชียงใหม่

73 โรงเรียนบ้านแม่ขิ เชียงใหม่

74 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่

75 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

76 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เชียงใหม่

77 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ตรัง

78 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง

79 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตราด

80 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตราด

81 โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด

82 โรงเรียนวัดคลองขุด ตราด

83 โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) ตราด

84 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาก

85 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก

86 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ตาก

87 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ตาก

88 โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) นครนายก

89 โรงเรียนวัดดอนยอ นครนายก

90 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม

91 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม

92 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม

93 โรงเรียนธาตุพนม นครพนม

94 โรงเรียนประทาย นครราชสีมา

95 โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา

96 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา นครราชสีมา

97 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

98 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา

99 โรงเรียนท่าลาด นครราชสีมา

100 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย นครราชสีมา

101 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา

102 โรงเรียนสีดาวิทยา นครราชสีมา

103 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช

104 โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช

105 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช

106 โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช

107 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) นครสวรรค์

108 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์

109 โรงเรียนบ้านเขาดิน นครสวรรค์

110 โรงเรียนไพศาลีพิทยา นครสวรรค์

111 โรงเรียนมารีย์วิทยา นครสวรรค์

112 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

113 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

114 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

115 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส

116 โรงเรียนตันหยงมัส นราธิวาส

117 โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส

118 โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม นราธิวาส

119 โรงเรียนตากใบ นราธิวาส

120 โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส

121 โรงเรียนบ้านกูยิ นราธิวาส

122 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ นราธิวาส

123 โรงเรียนปัว น่าน

124 โรงเรียนสา น่าน

125 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง น่าน

126 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

127 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม น่าน

128 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ น่าน

129 โรงเรียนบ้านผาหลัก น่าน

130 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า น่าน

131 โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ

132 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม บึงกาฬ

133 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

134 โรงเรียนพระครูพิทยาคม บุรีรัมย์

135 โรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์

136 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์

137 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ปทุมธานี

138 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ปทุมธานี

139 โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี

140 โรงเรียนธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธ์

141 โรงเรียนศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

142 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี

143 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ปัตตานี

144 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี

145 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี

146 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”  ปัตตานี

147 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี

148 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี

149 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

150 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ปัตตานี

151 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

152 โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา

153 โรงเรียนวัดหนองนาง พระนครศรีอยุธยา

154 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุทธยา พระนครศรีอยุธยา

155 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม พะเยา

156 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา

157 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา

158 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง

159 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

160 โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร

161 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร

162 โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก

163 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

164 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก

165 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก

166 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

167 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

168 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์

169 โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่

170 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) แพร่

171 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ แพร่

172 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

173 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

174 โรงเรียนบ้านฉลอง ภูเก็ต

175 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต

176 โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม

177 โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม

178 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า มุกดาหาร

179 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน

180 โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน

181 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร

182 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

183 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

184 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา

185 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา

186 โรงเรียนบ้านลือมุ ยะลา

187 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา

188 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ยะลา

189 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด

190 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด

191 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด

192 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด

193 โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ร้อยเอ็ด

194 โรงเรียนศรีอรุโณทัย ระนอง

195 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง

196 โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง

197 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง

198 โรงเรียนวังทองวิทยา ลำปาง

199 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน

200 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เลย

201 โรงเรียนเชียงคาน เลย

202 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

203 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

204 โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

205 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ศรีสะเกษ

206 โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร

207 โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร

208 โรงเรียนแวงพิทยาคม สกลนคร

209 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร

210 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สกลนคร

211 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร

212 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สกลนคร

213 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สงขลา

214 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา

215 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

216 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

217 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา

218 โรงเรียนบ้านหัวควน สตูล

219 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล

220 โรงเรียนดารุลมุธ์มิน สตูล

221 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ

222 โรงเรียอัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม

223 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) สมุทรสาคร

224 โรงเรียนทัพราชวิทยา สระแก้ว

225 โรงเรียนสุธีวิทยา สระบุรี

226 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง สระบุรี

227 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี

228 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย

229 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย

230 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี

231 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

232 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สุรินทร์

233 โรงเรียนนาดีวิทยา สุรินทร์

234 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์

235 โรงเรียนตาเบาวิทยา สุรินทร์

236 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม หนองคาย

237 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ หนองคาย

238 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

239 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู

240 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม หนองบัวลำภู

241 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ

242 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ

243 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี

244 โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี

245 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์

246 โรงเรียนบ้านนาอิซาง อุตรดิตถ์

247 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์

248 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์

249 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี

250 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

251 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต อุทัยธานี

252 โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี

253 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี

254 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

255 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี

256 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี

257 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

258 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี

259 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี

260 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี