ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอดูดาวภูมิภาคสงขลา

  • พิมพ์

28 พฤศจิกายน 2560

27 พฤศจิกายน 2560 สงขลา - รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ในโอกาสเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ณ จังหวัดสงขลา พร้อมเป็นสักขีพยานพิธีรับมอบงบสนับสนุนจากเชฟรอนประเทศไทยฯ จุดประกายเยาวชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ 

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการ สดร.  นายธนา ธนาเจริญพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สดร. นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ร้านอาหารครัวม่านทะเล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

 

คุณไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต มอบงบประมาณสนับสนุน 

แก่ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการ สดร. เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านดาราศาสตร์ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ร้านอาหารครัวม่านทะเล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected] Website : www.narit.or.th Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313