ประกาศรับสมัคร ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

Share

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 15-21 ปี จำนวน 10 ชุมนุม เข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560  ณ  สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 กันยายน 2560

 

ดาวน์โหลด

1. โครงการ

2. กำหนดการ

3. ใบสมัคร