โครงการ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 1"

Share

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ อายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 1" จัดระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

1. ไฟล์หนังสือประชาสัมพันธ์
2. ไฟล์โครงการ
3. ไฟล์กำหนดการ
4. ไฟล์ใบสมัคร