27 เมษา ถึงเวลากรุงเทพฯ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ย้ำอาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด !!

Share

4 เมษายน 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย เริ่มต้นที่ภาคใต้ เบตง จ.ยะลา ตรงวันที่ 5 เมษายน จากนั้นจะไล่ขึ้นเหนือเรื่อย ๆ  สำหรับกรุงเทพฯ ตรงกับวันที่ 27 เมษายน ช่วงวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะอยู่ในแนวตั้งฉากในตำแหน่งเหนือศรีษะพอดี หากยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นรอบข้าง 

 

       ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทย ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 12:19 น. หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 12.16 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกรุงเทพมหานคร และวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 12:17 น. ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับเหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

 

        การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ    ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้  

        เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันและในครั้งต่อไปดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพฯ อีกครั้งช่วงฤดูฝนในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 12.24 น.

 

ตารางวัน-เวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในจังหวัดต่างๆ ปี 2560

จังหวัด

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

อำเภอเบตง ยะลา

5 เมษายน

12:19น.

8 กันยายน

11:45น.

ภูเก็ต

10 เมษายน

12:28 น.

2 กันยายน

12:26น.

พัทยา ชลบุรี

24 เมษายน

12:15น.

18 สิงหาคม

12:21น.

กรุงเทพฯ

27 เมษายน

12:16 น.

16 สิงหาคม

12:24น.

นครราชสีมา

30 เมษายน

12:09น.

12 สิงหาคม

12:17น.

อุบลราชธานี

1พฤษภาคม

11:58น.

11สิงหาคม

12:05 น.

นครสวรรค์

6พฤษภาคม

12:16 น.

9 สิงหาคม

12:25น.

ขอนแก่น

5 พฤษภาคม

12:06น.

7 สิงหาคม

12:15น.

สกลนคร

8พฤษภาคม

12:00 น.

4 สิงหาคม

12:10น.

อุดรธานี

9 พฤษภาคม

12:05 น.

3 สิงหาคม

12:15น.

เชียงใหม่

14 พฤษภาคม

12:22น.

29กรกฎาคม

12:32น.

เชียงราย

19 พฤษภาคม

12:17 น.

23 กรกฎาคม

12:27น.

 

 

ตารางแสดงเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา ภูมิภาค

หอดูดาว

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (เชียงใหม่)

14 พฤษภาคม

12:22น.

29 กรกฎาคม

12:33น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

30 พฤษภาคม

12.09 น.

12 สิงหาคม

12.17 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

26 เมษายน

 12.13 น.

16 สิงหาคม

12.20 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

8 เมษายน

12.19 น.

4 กันยายน

12.17 น.

 

 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected] Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313