ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 พฤศจิกายนนี้ที่ภูเก็ต

Share

23 มีนาคม 2560

16 มีนาคม 2560 สงขลา - มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11  (The 11th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics : IOAA 2017) ที่ภูเก็ต

 

        รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (The 11th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics : IOAA 2017) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต คาดว่าจะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 500 คน จาก 46 ประเทศทั่วโลก ในปี 2550 ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการแข่งขัน IOAA 2017 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสอบภาคสังเกตการณ์ เราได้ระดมทีมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ จัดเตรียมกล้องโทรรศน์ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการแข่งขันภาคสังเกตการณ์ และพิเศษสุดในปีนี้เราได้เตรียมท้องฟ้าจำลองแบบฟูลโดม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร  เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ในการสอบภาคสังเกตการณ์อีกด้วย ผอ. สดร. กล่าว 

        นอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในจังหวัดภูเก็ต เราได้กำหนดจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ “เปิดฟ้า...ตามหาดาว” ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจด้านดาราศาสตร์ โดย นักวิจัย สดร. การดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ จัดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ผ่านท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัลความละเอียดสูง ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/NARITpage 

        การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ioaa2017.posn.or.th

 

จากซ้าย 1. รศ.ดร.ซุกรี หะยะสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.วิทยาเขตปัตตานี 2. รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ 

รองอธิการบดี มอ.วิทยาเขตภูเก็ต 3. รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มอ.วิทยาเขตปัตตานี  

4. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. 5. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

 

บรรยากาศงานแถลงข่าวการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA2017) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313