ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ โครงการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ประจำปี 2560

Share

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ โครงการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ประจำปี 2560