สดร. ต้อนรับกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมนี และออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ส่องวัตถุท้องฟ้า ชมเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวแห่งชาติ

Share

21 กุมภาพันธ์ 2560

18 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ Mr. Hagen E.W. Dirksen กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Mr. Nikolaus Prachensky กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ หรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำชมเทคโนโลยีขั้นสูงของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมชมวัตถุท้องฟ้า อาทิ กระจุกดาวทรงกลม เอสกิโมเนบิลา เนบิวลาคลีโอพัตรา ดาวยูเรนัส ดาวคู่ ผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจแก่คณะเป็นอย่างมาก 

 

(ภาพซ้าย) Mr. Hagen E.W. Dirksen กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมนี พร้อมภริยา และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผอ.สดร. ถ่ายภาพหน้ากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

(ภาพขวา) Mr. Nikolaus Prachensky กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรีย ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร

 

ภาพบรรยากาศกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมนี และออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่

เยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 

 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผอ.สดร. ต้อนรับ Mr. Hagen E.W. Dirksen กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมนี พร้อมภริยา

 

ชมกล้องโทรทรรศน์และส่องวัตถุท้องฟ้าผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece)  ของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 

 

Mr. Nikolaus Prachensky กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรีย และคณะ ชมกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ภายในหอดูดาวแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313