สดร. เผยภาพจันทรุปราคาเงามัวเช้าวันมาฆบูชา 11 กุมภาพันธ์ 2560

Share

11 กุมภาพันธ์ 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ช่วงเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  บันทึกภาพเมื่อเวลา 06.20 น. ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

        นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ในเช้าของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว เวลาประมาณ 05.34-09.53 น. ตามเวลาในประเทศไทย เงามัวบังมากที่สุดเวลาประมาณ 07.43 น. ในประเทศไทยจะสังเกตเห็นได้เพียงช่วงสั้น ๆ ก่อนดวงจันทร์ตกลับขอบฟ้า ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.34-06.40 น. ทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้บันทึกภาพจันทรุปราคาเงามัวในเวลา 06.20 น. และนำมาเปรียบเทียบกับภาพดวงจันทร์ก่อนเกิดปรากฏการณ์ จะเห็นได้ว่าดวงจันทร์ไม่เว้าแหว่งยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง แต่ความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

        สำหรับในปี 2560 ปรากฏการณ์จันทรุปราคาที่สามารถสังเกตเห็นประเทศไทยจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นจันทรุปราคาบางส่วนในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560

 

        ภาพดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงเวลาปกติ (ซ้าย) เปรียบเทียบกับภาพดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคาเงามัว (ขวา) บริเวณด้านบนขวามืดลงเพียงเล็กน้อย 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524 

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313