สดร. น้อมถวายภาพดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Share

14 พฤศจิกายน 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในคืนดวงจันทร์เต็มดวงโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 68 ปี น้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนี้ ที่ระยะห่างประมาณ 356,511 กิโลเมตร และยังเป็นการโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 68 ปี สดร. ได้ตั้งใจเก็บภาพดวงจันทร์เต็มดวงในค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เราได้วางแผนการเก็บภาพดวงจันทร์ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพ ในช่วงดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า ท้องฟ้าเปิด สามารถบันทึกภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกองทัพเรือในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์ดังกล่าว

ส่วนอีก 3 ภาพ เป็นภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในมุมมองภาพลวงตา เมื่อมีวัตถุเปรียบเทียบจะทำให้คนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ที่อยู่บริเวณกลางฟ้าที่ไม่มีวัตถุใดๆ อยู่ใกล้เคียง ทั้ง 3 ภาพเป็นภาพบุคคลชูเลข 9 สื่อแทนความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524 

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313