สดร. เผยภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวคืน 16 กันยายน 2559

Share

18 กันยายน 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว เกิดขึ้นเวลาประมาณ 23.54 น. ของคืนวันที่ 16 กันยายน 2559 ถึงเวลาประมาณ 03.53 น. ของเช้ามืดวันที่ 17 กันยายน 2559 (ตามเวลาในประเทศไทย)

ภาพดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงเวลาปกติ (ซ้าย) เปรียบเทียบกับภาพดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคาเงามัว (ขวา) บริเวณด้านขวามืดลงเพียงเล็กน้อย 

 

        เงามัวบังมากที่สุดเวลาประมาณ 01.54 น. แต่สังเกตเห็นค่อนข้างยาก เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน ไม่ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณเงามืด ดวงจันทร์จึงไม่เว้าแหว่ง ยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างลดลงเท่านั้น

        ในปี 2560 จะเกิดจันทรุปราคาเงามัวในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 / และจันทรุปราคาบางส่วน ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560  ส่วนจันทรุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2561 ซึ่งจะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวง 2 ครั้ง ในปีเดียวกัน ได้แก่วันที่ 31 มกราคม และ 28 กรกฎาคม 2561

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313