สดร. เผยภาพปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2559

  • พิมพ์

9 พฤษภาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพปรากฏการณ์หาชมยาก ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 9 พฤษภาคม ตั้งกล้องเก็บภาพ ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

  

ภาพโดย : ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา สิทธิพร เดือนตะคุ ธีรยุทธ์ ลอยลิบ

 

        ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. นำทีมเก็บภาพ “ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์” บริเวณพระมหาธาตุนภเมธนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นี้ จะสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:10 น. จนถึง 18:35 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า ดาวพุธจะปรากฏอยู่บริเวณใกล้ขอบฟ้ามาก จำเป็นต้องตั้งจุดสังเกตการณ์ในพื้นที่สูง จึงจะมีโอกาสเก็บภาพปรากฏการณ์หาชมยากนี้มาฝากคนไทย

        ปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพุธเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดาวพุธปรากฏเป็นจุดกลมเล็กเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ นักดาราศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์นี้ศึกษาระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์  ครั้งต่อไปดาวพุธจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยต้องรอไปอีก 16 ปี จึงจะได้ชมปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2575

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]  Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313