26 เมษา ถึงคิวกรุงเทพฯ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ย้ำอาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด !!

  • พิมพ์

22 เมษายน 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยเวลาประมาณเที่ยงของวันที่ 26 เมษายนนี้ ดวงอาทิตย์จะอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร  อยู่ในตำแหน่งเหนือศรีษะพอดี ขณะตั้งฉากหากยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นรอบข้าง 

 

        ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 12.16 น. ตามเวลาประเทศไทย ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านเหนือศรีษะของเราพอดี  การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หากมีฝนตกหรือได้รับอิทธิพลจากมรสุม ก็อาจส่งผลต่อ    อุณภูมิได้  

        เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันและในครั้งต่อไปดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพฯ อีกครั้งช่วงฤดูฝนในวันที่ 16 สิงหาคม 2559

 

 

ตารางแสดงตัวอย่างช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากในจังหวัดต่างๆ ของปี 2559

จังหวัด

ครั้งแรก

ครั้งที่ 2

วันที่

เวลา

วันที่

เวลา

อ.หาดใหญ่ สงขลา

7 เมษายน

12:20 น.

4กันยายน

12:17 น.

ภูเก็ต

9 เมษายน

12:28 น.

2 กันยายน

12:26น.

พัทยา ชลบุรี

24 เมษายน

12:15 น.

18 สิงหาคม

12:20น.

กรุงเทพฯ

26 เมษายน

12:16 น.

16 สิงหาคม

12:22น.

นครราชสีมา

30 เมษายน

12:09 น.

12 สิงหาคม

12:17น.

นครสวรรค์

3 พฤษภาคม

12:16 น.

9 สิงหาคม

12:25น.

ขอนแก่น

5 พฤษภาคม

12:05 น.

6 สิงหาคม

12:15น.

สกลนคร

8พฤษภาคม

12:20 น.

4 สิงหาคม

12:09น.

อุดรธานี

9 พฤษภาคม

12:05 น.

3 สิงหาคม

12:15น.

เชียงใหม่

14 พฤษภาคม

12:20 น.

28กรกฎาคม

12:31น.

เชียงราย

19 พฤษภาคม

12:17 น.

17 กรกฎาคม

12:27น.

 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313