โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

Share

“77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

“60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”

 

 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ชุดใหญ่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศษสตร์ (ติดต่อคุณคมสันต์ : 088-2524424)

เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-225569 ต่อ 305 

โทรสาร : 053-225524

e-mail : [email protected]