โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ

Share

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ

 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

"๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสการเรีนยรู้ทั่วหล้า"

 

==> แบบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์

 

==> หนังสือเชิญมอบกล้องโทรทรรศน์

 

==> กำหนดการจัดกิจกรรม มอบกล้องโทรทรรศน์ ครั้งที่ 1

 

==> กำหนดการจัดกิจกรรม มอบกล้องโทรทรรศน์ ครั้งที่ 2