Christopher Go ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์

  • พิมพ์

26-28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น "การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์" โดย Christopher Go นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวฟิลิปปินส์ผลงานก้องโลก ผู้ค้นพบจุดแดงน้อยบนดาวพฤหัสบดี เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนะนำเทคนิคต่าง และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ วิทยากรบรรยายภาษาไทย

 

 

บรรยายกาศการอบรมรุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

บรรยายกาศการอบรมรุ่นที่ 2 กรุงเทพมหานคร

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์

 

       ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสถาบันฯ ได้เปิดโอกาสให้นักดาราศาสตร์สมัครเล่นทั้งชาวเชียงใหม่และกทม.มีโอกาสเข้าร่วม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 จัดขึ้น ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ .เมือง พร้อมทั้งพาไปเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กม.ที่ 4.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ .จอมทอง .เชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ เนื้อหาการอบรมเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพดาวเคราะห์ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม การเลือกวัตถุ กระบวนการทำ Image processing และเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth