สดร.ร่วมประชุมวิชาการด้านฟิสิกส์ทฤษฏีและจักรวาลวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 5

  • พิมพ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมวิชาการซิมโพเซียม (IF Inaugural symposium) ด้านสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูงและจักรวาลวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสสถาปนาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (The Institute for Fundamental study: IF) “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์”  ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร .พิษณุโลก

 

 

        ในงานดังกล่าว ดร.อุเทน แสวงวิทย์ นักวิจัยจาก สดร. ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Measuring the Primordial Non-Gaussianity with the 2dF Quasar Dark Energy Survey” โดยอธิบายถึงการใช้การเกาะกลุ่มกัน (Clustering) ของเควซาร์ (Quasar) ที่ได้จากโครงการสำรวจพลังงานมืด (Dark Energy) ในการศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ของจักรวาลในยุคเริ่มต้น ด้วยทฤษฎีจักรวาลยุคโป่งพอง (Inflationary Universe models) ซึ่งโครงการนำร่องการสำรวจพลังงานมืดโดยใช้เควซาร์ (2dF Quasar Dark Energy Survey หรือ 2QDES) เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (นำโดย ดร.อุเทน แสวงวิทย์) กับนักวิจัยในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ 2.6 เมตร ESO VST ที่ตั้งอยู่ในประเทศชิลี และกล้องโทรทรรศน์ 3.9 เมตร Anglo-Australian Telescope (AAT) ในประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

 

ข้อมูลโดย

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth