สดร. ชวนคนไทยรอชมดาวเคียงเดือนและดาวเคราะห์ชุมนุมในเดือนสิงหาคม 2555

Share

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 แม้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเป็นช่วงฤดูฝน แต่ก็ยังมีความสวยงามของวัตถุท้องฟ้ามาให้ชมกันอย่างจุใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์มาปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันและในมุมเดียวกัน หรือหากปรากฏอยู่ใกล้กับดวงจันทร์ คนส่วนใหญ่มักเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ดาวเคียงเดือน หรือหากมีดาวเคราะห์มากกว่า  1 ดวง มาปรากฏในตำแหน่งใกล้เคียงกัน มักเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ดาวเคราะห์ชุมนุม (Planets Conjunction)

 

        ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา -รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม มีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่น่าติดตาม ได้แก่ ในช่วงดึกของวันที่ 12 สิงหาคม 2555 (เช้ามืดของวันที่ 13 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 04:00 .) ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏเคียงข้างกับดวงจันทร์เสี้ยว 10 ค่ำ ทางเหนือของดวงจันทร์ประมาณ 0.11  องศา และในช่วงดึกของ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 (เช้ามืดของวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 04:00 .) ดาวศุกร์จะปรากฏเคียงข้างดวงจันทร์เสี้ยว 12 ค่ำ ทางใต้ของดวงจันทร์ประมาณ 0.56  องศา ทั้งนี้หากสภาพท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ จะสามารถมองเห็นความสวยงามของดาวเคียงเดือนด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีนับเป็นดาวเคราะห์สองดวงที่มีความสว่างเป็นอันดับ 1 และ 2 บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก

 

 

        นอกจากนี้ในช่วงค่ำหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ดาวเสาร์ ดาวอังคาร ดาวสไปก้า จะมาชุมนุมกันเคียงดวงจันทร์ข้างขึ้น 5 ค่ำ ที่ปรากฏเป็นเสี้ยวบางๆ บนท้องฟ้าทางทิศตะวันตก  ดาวเคราะห์ทั้งสามดวงมีความสว่างพอๆ กัน แต่มีสีที่ปรากฏต่างกัน จะเห็นดาวเสาร์เป็นสีเหลือง ดาวอังคารเป็นสีส้ม และดาวสไปก้าเป็นสีขาว สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในทุกภูมิภาคของประเทศ

        อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดาวเคียงเดือนและดาวเคราะห์ชุมนุมนี้ เป็นเพียงมุมปรากฏบนท้องฟ้า ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะกระจายอยู่ตามวงโคจรของดาวดวงนั้นๆ และถึงแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่เหตุการณ์ดาวเคียงเดือนและดาวเคราะห์ชุมนุมนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติในทางดาราศาสตร์

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-885435

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth