สดร.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 43 ปีหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

Share

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth