สดร. จับมือแคนนอน ได้แล้ว ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย ปี 55 เตรียมโชว์ผลงานมหกรรมวิทย์ฯ 55

Share

        สดร. นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเฟ้นหาภาพถ่ายทางดาราศาสตร์มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทยประจำปี 2555 เตรียมนำภาพเด่นเข้าตากรรมการจัดแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 นี้

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ พร้อมทั้งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ  ได้แก่ อาจารย์ มล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายอภิชัย มัทวพันธุ์ สื่อมวลชนคลื่นวิทยุ อสมท.เชียงใหม่ และนายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์อาวุโส สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมตัดสินภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในประเภทต่างๆ จากการจัดประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ในข้อหัวมหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทยประจำปี 2555  เฟ้นหาผู้ชนะเข้ารับมอบโล่เกียรติยศ เงินรางวัล และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และผลงานภาพสวยจะนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555

 

 

        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ในหัวข้อมหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทยจัด ขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและความตื่น ตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เป็นสื่อ ส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย และเสริมสร้างให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ นอกจากนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

        ทางสถาบันฯ ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ ปี 2551 ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 5 แล้ว และได้รับการตอบรับจากช่างภาพสมัครเล่นหน้าใหม่ๆ จากทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายดาราศาสตร์เข้าประกวดกันอย่างล้นหลาม ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท Deep Sky Objects  ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรกาศของโลก โดยในปีนี้มีผู้ส่งภาพเข้ามาประกวดกว่า 300 ภาพ แต่ละภาพล้วนมีความสวยงามน่าสนใจ และมีความถูกต้องตามหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ สร้างความหนักใจแก่คณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นอย่างมาก แต่คณะกรรมการทุกท่านก็ทำหน้าที่และให้คะแนนกันอย่างเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการตัดสินของคณะกรรมการก็ได้สุดยอดภาพถ่ายดาราศาสตร์ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 ประเภท Deep Sky Objects

 

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย

ชื่อภาพ "ผ้าคลุมหน้าแสนสวย (NGC6995)"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมหมาย สระแก้ว

ชื่อภาพ "M 104"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชูศักดิ์ ชาติโสภณ

ชื่อภาพ "The Christmas Tree Nebula"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายสุกิจ บุญญะรังษี

ชื่อภาพ "ฝุ่นอวกาศ (NGC1893)"

 

ประเภทที่ 2 ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย

ชื่อภาพ "Back Drop of Venus Transit of 2012"

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับนายณวรัญญ์ ศิริสุนทร

ชื่อภาพ "Venus Transit 2012"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายโอภาส ชาญมงคล

ชื่อภาพ "สุริยุปราคาบางส่วน"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายโอภาส ชาญมงคล

ชื่อภาพ "สุริยุปราคาบางส่วน"

 

ประเภทที่ 3 ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

 

รางวัลชนะเลิศ นายโชติชัย ปิยวงศ์สิริ

ชื่อภาพ "Plato Crater and Craterlets"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมณี พลธนะวสิทธิ์

ชื่อภาพ "ดวงจันทร์ขึ้นสองค่ำ"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับนายสิทธิ์ สิตไทย

ชื่อภาพ "จันทร์ครึ่งดวง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับนายสุกิจ บุญญะรังษี

ชื่อภาพ "จูปิเตอร์กับบริวาร"

 

ประเภทที่ 4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศ นายทวีศักดิ์ บุทธรักษา

ชื่อภาพ "ชมดาวก่อนฟ้าสาง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณวรัญญ์ ศิริสุนทร

ชื่อภาพ "จันทรุปราคากลางหมู่ดาวกลางโบก"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิทวัส ขาวอิ่น

ชื่อภาพ "Star Trails ที่ห้วยโจ้"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายวิรัช สวัสดี

ชื่อภาพ "การเดินทางของดวงดาวที่ผาเทิบ"

 

ประเภทที่ 5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรกาศของโลก

 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวปทุมพร นิลเนาวรัตน์

ชื่อภาพ "เมฆจานบินสีรุ้ง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรุจิรา สาธิตภัทร 

ชื่อภาพ "คุณยายชมทรงกลด"


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม

  ชื่อภาพ "ขนมชั้นสีรุ้ง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ชื่อภาพ "Phenomenon in Hong Kong"

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth