สดร.จัดบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ พัฒนาความรู้บุคลากร

Share

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.ไมเคิล (Dr. Michael Rutkowski) จากมหาวิทยาลัย Arizona State ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ ในหัวข้อเรื่องแบบแผนความร่วมมือระหว่างการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์และการศึกษาชั้นบรรยากาศของโลก “Spiral and Spheroids, Near and Far: Galaxy Evolution from Multiple Perspectives with the Hubble Space Telescope”

โดยมีนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ สดร.ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว ห้องประชุม ชั้น 3

 

 

        สำหรับ ดร.ไมเคิล ได้รับทุน Fulbright Research Scholarship จากสหรัฐอเมริกาในการศึกษาวิจัยทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลีใต้ โดยเลือกทำวิจัยกับ Prof. Sukyoung Yi  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิวัฒนาการของกาแล็กซี (galaxy evolution) โดยเลือกหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของประชากรดาวที่มีอายุมาก อยู่ไกลและอยู่ใน early-type galaxies  รวมถึงการศึกษารูปแบบของกาแล็กซีจากช่วงคลื่น UV 

        งานวิจัยของ ดร.ไมเคิล ต้องอาศัยข้อมูลสังเกตการณ์จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope: HST) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกล้องถ่ายภาพ Wide Field Camera3 และเลือกศึกษา early-type galaxies ที่มีค่าเรดชีพระดับกลาง 0.35<z<1.5 (intermediate redshift) ทั้งช่วงคลื่นยูวี ช่วงคลื่นแสง และอินฟราเรดใกล้ หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ประชากรดาวดังกล่าวพบว่าดาวส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 300 ล้านปี นอกจากนี้ ดร.ไมเคิล ยังสนใจศึกษารูปแบบของ Seyfert galaxies เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของ host galaxy core dust กับ Seyfert class อีกด้วย

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth