สดร.จัดจัดกิจกรรม ?เด็กโสต หัวใจดาราศาสตร์ ? เฉลิมพระเกียรติวันแม่

Share

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดกิจกรรม “เด็กโสต หัวใจดาราศาสตร์ ”  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา 12 สิงหาคม 2555

 

        สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีพี่ๆ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร. มาให้ความรู้ดาราศาสตร์เบื้องต้น สอนเทคนิคการใช้แผนที่ดาว รวมทั้งร่วมสนุกตอบปัญหาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ สร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ และสร้างความสนุกสนานให้แก่เหล่าเด็กๆ เป็นอ่ยางมาก

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth