NGC5128 Centaurus A

Share

processed by: วิภู รุโจปการ

Centaurus A

 

NGC5128 หรือ Centaurus A เป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่แม้จะอยู่ห่างออกไป 15 ล้านปีแสงก็ยังเห็นเป็นกาแล็กซีที่สว่างที่สุดเป็นอันดับ 5 บนท้องฟ้า (รองจาก LMC, SMC, M31, และ M33) ตรงกลางของ Centaurus A มีหลุมดำยักษ์ขนาด 55 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ที่กำลังดูดกินมวลสารและปล่อยลำรังสีออกมาสองข้างสังเกตได้ชัดเจนในช่วงคลื่นวิทยุ (กดดูภาพจากช่วงคลื่นวิทยุใน คห. แรกด้านล่าง) หลุมดำนี้นับว่ามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับหลุมดำยักษ์ของทางช้างเผือกเราที่มีมวลราว 3 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เท่านั้น แถบฝุ่นสีดำในภาพเกิดจากการที่เรามองเข้าไปในระนาบของกาแล็กซีที่มีฝุ่นอยู่หนาทึบ

ภาพบันทึกด้วยกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติซีกฟ้าใต้ ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมเวลาเปิดหน้ากล้องประมาณ 10 ชั่วโมงในฟิลเตอร์ R, G, B, และ Lum