รวมภาพจากหอดูดาวซีกฟ้าใต้

Share

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้โดยกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ที่ประเทศชิลี (Observatory code: 807)

 

ไฟล์ FITS ของภาพเหล่านี้ บางภาพ ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ อนุญาติให้สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้แต่งภาพได้ หากไม่ใช่การนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ และการนำไปใช้นำเสนอจะต้องมีการอ้างอิงว่า "ภาพบันทึกโดยกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)" ทุกครั้ง

 

สำหรับขั้นตอนการประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ สามารถอ่านคู่มือเบื้องต้นได้ที่นี่

 

Snake Nebula

   Omega Centauri  

NGC3628

 M83 Southern Pinwheel Galaxy    NGC253 Sculptor Galaxy  

NGC5128 Centaurus A

M104 Sombrero Galaxy

   NGC7293 Helix Nebula  

 M27 Dumbbell Nebula

IC434 Horsehead Nebula

 

M16 Eagle Nebula

  M8 Lagoon Nebula

M20 Trifid Nebula

 

M1 Crab Nebula

 

NGC2359 Thor's Helmet