พายุบนดาวเสาร์ (Saturn)

 

ภาพโดย : ศรัณย์ โปษยะจินดา

Location: อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Lumenera SkyNyx 2-2C + กล้องโทรทรรศน์ Mead LX200GPS14 inch  Focal Length : 8890 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 125 sec  Aperture/Focal Ratio : f/25

Special Techniques : ถ่ายภาพในรูปแบบวีดีโอ จำนวน 1500 frames stacked with Registax 5.1

 

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์แก๊สเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยกว่าน้ำ (0.70 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของดาวเสาร์ได้ต้องอาศัยการสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์จึงจะสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ วงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปด้วย เศษหินและน้ำแข็งขนาดเล็ก เรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกัน และวงแหวนของดาวเสาร์ก็ประกอบไปด้วยวงแหวนย่อยๆ มากมาย ความจริงแล้ววงแหวนดาวเสาร์นั้นบางมาก โดยมีความหนาเฉลี่ยเพียง 500 เมตรเท่านั้น แต่เศษวัตถุในวงแหวนมีความสามารถในการสะท้อนแสงดี และกว้างกว่า 80,000 กิโลเมตร จึงสามารถสังเกตได้จากโลก ทั้งนี้ภาพถ่ายดาวเสาร์นี้ ได้ถ่ายผ่านกล้องโทรทรรศน์สามารถมองเห็นรายละเอียดของบรรยากาศดาวเสาร์รวมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญ คือการเกิดพายุครั้งใหญ่บนดาวเสาร์ รูปร่างเหมือนมังกร (ส่วนที่เป็นสีขาวในรูป) พายุรูปร่างประหลาดนี้มีขนาดใหญ่โตถึงครึ่งหนึ่งของขนาดโลกของเรา มีแสงสว่างและมีประจุไฟฟ้าสูงมาก สามารถมองเห็นโดยกล้องโทรทรรศน์จากโลก โดยภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554เวลา 23.00 UT

Additional information