ดวงจันทร์สี

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  Camera or Lens Used : Meade LPI + กล้องโทรทรรศน์ Meade ETX-90EC  Focal Length : 1350 mm  Aperture/Focal Ratio : f/15

Special Techniques : ปรับเร่งความอิ่มสี (saturation) จาก Photoshop

 

ภาพถ่ายดวงจันทร์เต็มดวงโดยการนำภาพถ่ายมาปรับเร่งความอิ่มสีของภาพขึ้นทำให้เห็นสีต่างๆ บนผิวดวงจันทร์โดยสีแต่ละสีนั้นจะบ่งบอกถึงธาตุองค์ประกอบที่ต่างกัน ซึ่งสามารถนำไปศึกษาธาตุองค์ประกอบบนผิวดวงจันทร์ได้ ภาพที่ได้จะเป็นประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และทำการศึกษาสำรวจพื้นผิวของดวงจันทร์ในอนาคตด้วย

Additional information