ดาวศุกร์ (Venus)

Share

 

ภาพโดย :  ศรัณย์ โปษยะจินดา

Location : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  Camera or Lens Used : Lumenera SkyNyx 2-2C + กล้องโทรทรรศน์ Mead LX200GPS 14 inch  Focal Length : 8890 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 125 sec  Aperture/Focal Ratio : f/25

Special Techniques : ถ่ายภาพในรูปแบบวีดีโอ จำนวน 1500 frames stacked with Registax 5.1

 

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า เนื่องจากอยู่ใกล้โลกและดวงอาทิตย์ บรรยากาศของดาวศุกร์สามารถสะท้อนแสงได้ดี เมื่อดาวศุกร์ปรากฏในเวลาหัวค่ำ เราเรียกว่า "ดาวประจำเมือง" แต่ถ้าปรากฏในเวลาเช้ามืด เรียกว่า "ดาวประกายพรึก" หรือ "ดาวรุ่ง" วงโคจรของดาวศุกร์ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก ทำให้ดาวศุกร์ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 46 องศา เมื่อสังเกตด้วยกล้องสองตา หรือกล้องโทรทรรศน์ จะเห็นดาวศุกร์มีลักษณะเป็นเสี้ยวเช่นเดียวกับดาวพุธ โดยจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและเสี้ยวบางที่สุดเมื่อเข้าใกล้จุดร่วมทิศแนววงใน (Inferior Conjunction)และจะสว่างน้อยที่สุดเมื่อมีเฟสเกือบเต็มดวงที่จุดร่วมทิศแนววงนอก (Superior Conjunction)ซึ่งค่อนข้างขัดกับความรู้สึกที่ว่าเฟสมากกว่าควรจะสว่างกว่า

Additional information