ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

Share

 

ภาพโดย : เชิดพงศ์  วิสารทานนท์

Location: เขตประเวศ  กรุงเทพมหานครฯ  Cameraor Lens Used : CCD DMK 21 AU 618+ Maksutov Cassegrain 3x barrow lens, Equatorial Mount  Focal Length : 8100 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 135 sec  Aperture/Focal Ratio : f/15  Filter : RGB (R: 45 sec, G:45 sec, B:45 sec)

Special Techniques : ถ่ายภาพผ่านฟิลเตอร์ R, G, B ภาพละ 45 วินาที และประมวลผลเพื่อแก้การหมุนของดาวพฤหัสบดีด้วยโปรแกรม Winjupos 10 จากนั้นรวมภาพในแต่ละสีด้วย Autostakert 2 และรวมภาพ RGB ด้วย Winjupos 10 อีกครั้ง ปรับความคมชัดด้วย Registax 5 ใช้ในส่วนของ Wavelet และปรับ Contrast, Brightness, ขยายภาพ 200% ด้วย Photoshop CS

 

ภาพถ่ายดาวพฤหัสบดี ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและเทคโนโลยีของ CCD สมัยใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ทำให้การถ่ายภาพและประมวลผลภาพง่ายขึ้นและทำให้สามารถเก็บภาพจุดแดงใหญ่ (Giant Red Spot) และจุดแดงเล็ก (Red Spot Junior) ได้อย่างชัดเจน จากภาพจะเห็นจุดแดงใหญ่อยู่กึ่งกลางด้านซ้ายล่าง และจุดแดงเล็กตรงกลางล่างของภาพ

Additional information