ดาวเคราะห์แห่งวงแหวน

Share

 

ภาพโดย : สิทธิ์ สิตไทย

Location: บางบอน  กรุงเทพมหานครฯ  Cameraor Lens Used : QHY5-CCD Color + Celestron C11, Skywatcher EQ6Pro Equatorial Mount  Focal Length : 2800 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 180 sec  Aperture/Focal Ratio : f/10

Special Techniques : ถ่ายภาพในรูปแบบวีดีโอ จำนวน 1100 frames และโฟกัสดาวเสาร์จากช่องแคบแคสสินี (Cassini Division) ที่แยกวงแหวน A และวง B ออกจากกัน แล้วนำไฟล์วีดีโอมา ประมวลผลภาพโดยโปรแกรม Registrax 6.0

 

ดาวเสาร์ ถือเป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามที่สุดของระบบสุริยะ และเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มองเห็นวงแหวนได้ชัดเจนที่สุด เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีความโดดเด่น ไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ จึงขอเรียกว่าดาวเคราะห์แห่งวงแหวน และเชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวดวงหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักดาราศาสตร์หลายๆ คน

Additional information