จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี (Great Red Spot)

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์ โปษยะจินดา

Location: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดอยอินทนนนท์ จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Point Grey Flea3 + กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  Focal Length : 24000 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 200 sec  Aperture/Focal Ratio : f/10  Filter : RGB (R: 1000 frames, G:1000 frames, B:1000 frames)

Special Techniques : ถ่ายภาพในรูปแบบวีดีโอผ่าน Filter RGB จำนวน 3000 frames แล้ว Stacked ด้วยโปรแกรม Autostakkert

 

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีความสว่างเป็นอันดับที่ 2 รองจากดาวศุกร์ สว่างเป็นอันดับสองรองจากดาวศุกร์ โดยมีจุดแดงใหญ่(Great Red Spot) เป็นเอกลักษณ์ของดาวพฤหัสบดี คือพายุขนาดยักษ์ มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 3 เท่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบกินเวลา 6 วัน ด้วยความเร็ว 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นพายุที่เร็วที่สุดในระบบสุริยะตำแหน่งของจุดแดงใหญ่อยู่บริเวณละติจูด 22องศาใต้ นอกจากจุดแดงใหญ่ ยังอาจเห็นพายุในรูปของจุดขาวและจุดมืดในบรรยากาศ โดยบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีเป็นแถบสว่างกับคล้ำสลับกันระหว่างแถบเป็นรอยมืด เรียกว่า เข็มขัด ขนานไป กับแนวเส้นศูนย์สูตร ซึ่งแถบกว้างนี้แท้ที่จริงแล้วคือ แถบเมฆที่หนาทึบทอดตัวยาวออกไป เคลื่อนที่หมุนวนไปรอบตัว 

Additional information