เนบิวลาดาวเคราะห์เฮลิกซ์ (Helix Planetary Nebula, NGC 7293)

Share

 

ภาพโดย : ตระกูลจิตร  จิตตไสยะพันธ์

Location: ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก  Cameraor Lens Used : ST-10 XME + Takahashi TOA-130, Mount Astrophysics 900 GTO  Focal Length : 1000 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : รวม 45 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/7.7  Filter : Astrodon LRGB (L:30 min, R: 5 min, G: 5 min, B: 5 min)

Special Techniques :ใช้การ Bin ใน Filter RGB เป็น 2x2 เพื่อให้ได้ Signal ของสีมากพอ ส่วนรายละเอียดได้จาก FilterLuminance นำมาลดสัญญาณรบกวน โดยการถ่ายภาพ Bias, Dark และ Flat โดยโปรแกรม Maxim DL แล้ว Combined ภาพโดยใช้ Registar ก่อน แล้วนำมาประมวลผลภาพโดยโปรแกรมPhotoshop

 

เนบิวลาดาวเคราะห์เฮลิกซ์ เป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ที่สุดและน่าดูมากที่สุดเนบิวลาหนึ่ง อยู่ห่างออกไปประมาณ 700ปีแสง ในทิศทางของกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ(Aquarius)โดยดาวฤกษ์สีน้ำเงินที่ศูนย์กลาง ยังคงแผ่วงแหวนแก๊สไฮโดรเจนออกด้วยความเร็ว 50กิโลเมตรต่อวินาที ซากแก๊สของเนบิวลาบริเวณผิวที่หลุดออกมามีความสวยงามและซับซ้อน และสว่างจากรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) ของดาวฤกษ์บริเวณใจกลางของเนบิวลาเฮลิกซ์ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ปีแสง และมีขนาดบนท้องฟ้ากว้างราว ¼ของดวงจันทร์เต็มดวง

คำว่า “เนบิวลาดาวเคราะห์” ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับดาวเคราะห์ ชื่อนี้ได้มาจากลักษณะที่เป็นวงกลมขนาดเล็กคล้ายดาวเคราะห์เมื่อสังเกตจากกล้องโทรทรรศน์นั่นเอง

Additional information