เนบิวลาดอกกุหลาบ (Rosette Nebula, NGC 2237, Caldwell 49)

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: หน่วยพิทักษ์ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Apogee U9000 CCD Camera + Takahashi Epsilon-180ED, EM-200 Equatorial Mount  Focal Length : 500 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : รวม 120 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/2.8  Filter : LRGB (L:30 min, R: 30 min, G: 30 min, B: 30 min)

Special Techniques : ประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Maxim DL และ Photoshop

 

เนบิวลาดอกกุหลาบ เป็นเนบิวลาเปล่งแสง (Emission Nebula) ที่อยู่ห่างจากโลกเราออกไปถึง 2,600 ปีแสง และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 55 ปีแสง โดยมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่กว่าดวงจันทร์ถึงสองเท่า ภายในเนบิวลามีดาวฤกษ์เกิดใหม่มากมาย ดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ 4 ล้านปี และจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์พบว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ที่มีมวลเท่าดวงอาทิตย์ประมาณ 11,000 ดวง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเนบิวลาดอกกุหลาบอันนี้

Additional information