เนบิวลาในกลุ่มดาวนายพราน (The Great Nebula in Orion, M42 (บนขวา) and The Horsehead Nebula, NGC 2024 (ล่างซ้าย))

Share

 

ภาพโดย : ศุภฤกษ์  คฤหานนท์, สิทธิพร  เดือนตะคุ

Location: หน่วยพิทักษ์ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Apogee U9000 CCD Camera+ Takahashi Epsilon-180ED, EM-200 German Equatorial Mount  Focal Length : 500 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : รวม 120 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/2.8  Filter : LRGB (L:30 min, R: 30 min, G: 30 min, B: 30 min)

Special Techniques : ประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Maxim DL และ Photoshop

 

วัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนายพราน บริเวณใต้ตำแหน่งเข็มขัดของโอไรอันจะเป็นดาบนายพราน บริเวณนี้มีเนบิวลาสว่างใหญ่ M42 เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า หากใช้กล้องสองตาช่วยในการสังเกต จะสามารถมองเห็นกลุ่มแก๊สเรืองแสงและฝุ่นขนาดใหญ่  และนอกจากนี้ยังมีเนบิวลาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งคือ เนบิวลาหัวม้า อยู่บริเวณเข็มขัดนายพราน เป็นเมฆฝุ่นมืดๆ ที่เกาะกลุ่มเป็นรูปร่างคล้ายหัวม้าอันเป็นที่มาของชื่อ  ถ้าหากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กส่องสำรวจดูรอบๆ บริเวณกลุ่มดาวนายพราน จะสามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจอีกมากมายในเขตอวกาศลึกในแถบนี้ เช่น เนบิวลา M43เนบิวลา M78รวมถึงระบบดาวอีกหลายกลุ่มรวมถึง ไอโอตาโอไรอัน และซิกมาโอไรอันด้วย

 

Additional information