เนบิวลาหัวม้า (The Horsehead Nebula, NGC 2024, IC434)

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: หน่วยพิทักษ์ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

Cameraor Lens Used : Apogee U9000 CCD Camera+ Takahashi TOA-150, EM-400 Equatorial Mount  Focal Length : 1100 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : รวม 120 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/7.3  Filter : LRGB (L:30 min, R: 30 min, G: 30 min, B: 30 min)

Special Techniques : ประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Maxim DL และ Photoshop

 

เนบิวลาหัวม้า เป็นเนบิวลามืด (Dark Nebula) อยู่ในกลุ่มดาวนายพราน บริเวณเข็มขัดนายพรานและยังเป็นเนบิวลาที่รู้จักกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในท้องฟ้า โดยมองเห็นเป็นส่วนมืดมีรูปร่างคล้ายหัวม้า ดาวสว่างทางซ้ายเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งตรงเข็มขัดของกลุ่มดาวนายพราน ส่วนที่เห็นคล้ายรูปหัวม้าเป็นกลุ่มฝุ่นมืดที่หนาทึบอยู่เบื้องหน้าเนบิวลา โดยเนบิวลาหัวม้ามีองค์ประกอบหลักเป็นฝุ่นหนาเช่นเดียวกับเนบิวลาสะท้อนแสง แต่เนบิวลามืดนี้ ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ภายในหรือโดยรอบ ทำให้ไม่มีแสงสว่าง เราจะสามารถสังเกตเห็นเนบิวลามืดได้เมื่อมีเนบิวลาสว่าง หรือดาวฤกษ์จำนวนมากเป็นฉากหลัง จะปรากฏเนบิวลามืดขึ้นเป็นเงามืดด้านหน้าดาวฤกษ์หรือเนบิวลาสว่างเหล่านั้น   

Additional information