ซันด๊อก

Share

 

ภาพโดย : ศุภฤกษ์  คฤหานนท์

Location: บนเครื่องบิน Boeing 737-400  Cameraor Lens Used : Canon EOS 500D + Canon 18-200 mm  Focal Length : 18 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/320 sec  Aperture/Focal Ratio : f/11  ISO: 400

 

ซันด๊อก(Sundog) มักเกิดเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับขอบฟ้า ในช่วงเวลาหลังดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ ก่อนดวงอาทิตย์ตก หรือในช่วงฤดูหนาว โดยจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุม 22องศา และจะปรากฏบนวงของดวงอาทิตย์ทรงกลด ถ้าเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลดเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในมุมที่สูงขึ้น ซันด๊อกจะเคลื่อนตัวออกห่างจากดวงอาทิตย์ แต่จะยังรักษาตำแหน่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกับดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์อยู่เกิน 45องศา เหนือขอบฟ้า ซันด๊อกจะจางลง และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่า 22องศา และจะหายไปเมื่อดวงอาทิตย์อยู่สูงกว่าขอบฟ้าเกิน 61องศา ซึ่งมักจะเกิดร่วมกับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด

Additional information