การทรงกลดแบบเซอร์คัมสไครบด์ (Circumscribed Halo)

Share

 

ภาพโดย : รุจิรา  สาธิตภัทร

Cameraor Lens Used : Nikon D3000 + Nikon 18-55 mm  Focal Length : 18 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/320 sec  Aperture/Focal Ratio : f/22  ISO: 100

 

การทรงกลดแบบเซอร์คัมสไครบด์ (circumscribed halo) เส้นทรงกลดแบบเซอร์คัมสไครบด์เกิดจากการที่เส้นสัมผัสด้านบนและเส้นสัมผัสด้านล่างมาเชื่อมต่อกัน เมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์มีค่าตั้งแต่ 29 องศาขึ้นไป ลักษณะรูปร่างของการทรงกลดแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามมุมเงยของดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ที่มุมไม่สูงมากนัก (ประมาณ 30-50 องศา) เส้นวงรอบมีลักษณะป่องออก 2 ข้าง แต่เมื่อมุมสูงขึ้นเรื่อยๆ เส้นนี้จะมีรูปร่างเป็นวงรีที่รีน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าว ถ่ายในช่วงเวลา 09.29 น. โดยดวงอาทิตย์สูงจากขอบฟ้าเป็นมุม 49 องศา และเมื่อมุมเงยมีค่าตั้งแต่ 70 องศา ไปจนถึง 90 องศา การทรงกลดแบบนี้จะกลายเป็นวงกลมซ้อนทับกับการทรงกลดแบบวงกลม 22 องศา จนแยกได้ลำบาก

เนื่องจากการทรงกลดแบบเซอร์คัมสไครบด์เกิดจากผลึกที่วางตัวตามแนวนอนอย่างเดียว (ในขณะที่การทรงกลดแบบวงกลม 22 องศา เกิดจากผลึกที่วางตัวแบบสุ่มๆ) ดังนั้นเส้นที่เกิดขึ้นจะสว่างกว่าและมีสีรุ้งที่ชัดเจนกว่าการทรงกลดแบบวงกลม 22 องศา

Additional information