ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด (Sun Halo)

Share

 

ภาพโดย : พิธาน สิงห์เสน่ห์

Location: กรุงเทพมหานครฯ  Cameraor Lens Used : Sony Cyber-shot DSC-R1  Focal Length : 14.3 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/1000 sec  Aperture/Focal Ratio : f/10  ISO: 160

 

 ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด และเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก โดยมีอากาศเย็นจัด จนทำให้ละอองน้ำในอากาศ ณ เวลานั้นๆ แข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็งอนุภาคเล็กๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบผลึกน้ำแข็งหกเหลี่ยมแต่ละก้อน แสงนั้นจะหักเหเบี่ยงเบนไปจากเดิม 22องศา ส่งผลให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ทรงกลดเป็นรูปวงกลม มีลักษณะเป็นแถบสีรุ้ง (Spectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก ในเมืองไทยดวงอาทิตย์ทรงกลดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เที่ยงวันค่อนข้างบ่อย แต่ก็สามารถเกิดในช่วงเช้าได้เช่นกัน 

Additional information