เนบิวลาหน้าลิง (NGC 2174-2175) ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Deep Sky Objects

 

ภาพโดย : สมหมาย สระแก้ว

Location: อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  Cameraor Lens Used : SBIG ST-2000 XCM Color 3 CCD Camera + Takahashi FSQ 106 ED, Equatorial Mount  Focal Length : 530 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : (5 min. x 10 Images) รวม 50 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/5

Special Techniques : ถ่ายภาพละ 5 นาที จำนวน 10 ภาพ นำมาลดสัญญาณรบกวน โดยการถ่ายภาพ Bias, Dark และ Flat โดยโปรแกรม Maxim DL     

 

เนบิวลาหน้าลิง เป็นเนบิวลาเปล่งแสง (Emission Nebula) ที่อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานและมีความเกี่ยวข้องกับกระจุกดาวเปิด NGC 2175โดยเนบิวลาและกระจุกดาวเปิดที่อยู่ในมุมเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นภาพ หัวของลิงตามจินตนาการของมนุษย์ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 6,400 ปีแสง

Additional information