มหัศจรรย์สุริยุปราคา

Share

 

ภาพโดย วินนิวัตร  หนุนพระเดช

Cameraor Lens Used : Nikon D300  Focal Length : 200 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/3200 sec  Aperture/Focal Ratio : f/16  ISO: 200

Special Techniques : ถ่ายภาพปรากฏการณ์โดยใช้เมฆเป็นตัวกรองแสงในการถ่ายภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคา

 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2553ซึ่งประเทศไทยสามารถมองเห็นได้เป็นสุริยุปราคาบางส่วน โดยภาคเหนือของประเทศจะสามารถสังเกตการเว้าแหว่งของดวงอาทิตย์ได้มากกว่าภาคอื่น สัมผัสแรกเริ่มขึ้นในเวลา 13:50 น. ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต บดบังมากที่สุดที่ เวลา 15:39 น. ที่ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบดบังร้อยละ 78.15 ของพื้นที่ดวงอาทิตย์ และสิ้นสุดเวลา 17:04 น. ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเริ่มสัมผัสแรกเวลา 14:00 น. บดบังมากที่สุดร้อยละ 57.25 ของพื้นที่ดวงอาทิตย์ ในเวลา 15:37 น. และสิ้นสุดเวลา 16:58 น. 

Additional information